.: Kronika obce :.

 

 

Události, které ovlivnily život obce Mohelnice nad Jizerou v letech 1818 - 2002, v oblasti:

Naše hospůdka (tehdejší HOSTINEC U TOMSŮ) v roce 1940

 

   Společenské, kulturní, spolkové, území, stavební, správní, sociální, životního prostředí, dopravy, sportovních zajímavostí,katastrof...

 

   Informace získány ze zápisů z obecní kroniky a pamětí knihy, ze zápisů z jednání správních orgánů a společenských organizací, od pamětníků - starších občanů obce.

   Události nejsou uvedeny jistě všechny, v zápisech kroniky jsou časové mezery i kronikáři inklinovali k rozdílným zájmům, což mohlo ovlivnit obsah jejich záznamů.

    Schází rovněž dokumentace za období po sloučení obcí do střediskové obce Jivina.

 

 

<<<    strana 1    >>>

 

 

 

 

    Zpracoval a uspořádal Václav Košek Mohelnice nad Jizerou © 2002